Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*zwiedzanie skansenu (na obszarze 10 hektarów), ekspozycji muzealnej Muzeum Wsi Opolskiej – wystaw stałych i czasowych (od kwietnia do października), około 1,5 godz. ("Na terenie Muzeum utworzono 9 zagród z regionu oleskiego i opolskiego. Zdecydowana większość obiektów prezentuje zrębową konstrukcję ścian. Dodatkowa zagroda z regionu nyskiego prezentuje konstrukcję słupowo-ryglową. Ponadto na terenie Muzeum posadowione są samodzielne budynki użyteczności publicznej takie jak: kościół, szkoła, wieża, karczma oraz wolnostojące domy, kuźnia, kapliczki oraz dwa wiatraki. Poszczególne zagrody i pojedyncze budynki łączy sieć dróg i ścieżek, którymi zwiedzający mogą spacerować od obiektu do obiektu. Na terenie Muzeum nie brakuje drzew i krzewów, które odpowiednio zakomponowane dopełniają całość ekspozycji muzealnej, podkreślając jej „autentyzm” i naturalność. W obrębie zagród odtworzone zostały ogródki warzywne i kwiatowe, ogrodzone płotami żerdziowymi i sztachetowymi. Na polu uprawia się dawne rośliny, takie jak len, pasternak, proso i gryka");
*możliwość zakupów (na terenie Muzeum działa sklepik - od kwietnia do października, który prowadzi sprzedaż wyrobów sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, pamiątek i wydawnictw);
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator);
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi;
*podatek VAT


LEKCJE MUZEALNE DODATKOWO PŁATNE!
Program jw. …wraz z lekcją muzealną (czas trwania od 1 godz. do 2 godz.) - Cena od 66 do 72 zł.
(„Muzeum Wsi Opolskiej od początku swej działalności zajmuje się popularyzacją dawnej i współczesnej kultury ludowej regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Lekcje muzealne stanowią element edukacji regionalnej, mającej na celu przede wszystkim zakorzenienie młodego człowieka w jego regionalnym środowisku i ugruntowanie poczucia regionalnej tożsamości, która będzie wskazówką prowadzącą do identyfikacji z Ojczyzną. Organizowane przez Muzeum lekcje muzealne pozwalają uczniom nie tylko poznać Muzeum i jego zbiory, a także przybliżają obraz życia w dawnej wsi śląskiej. Dzięki temu dzieci pewne zagadnienia zgłębiają inaczej niż w szkole – w bezpośrednim kontakcie z eksponatami muzealnymi, twórcami ludowymi, uczestnicząc w wypieku chleba, wykuwaniu podkówki itp.”);

Lekcje do wyboru, m.in.:

- Święta Wielkanocne na Śląsku - obrzędy i zwyczaje (12-22 marca 2019r.) - Cena 71 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Na zajęciach edukacyjnych dzieci zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne w dawnej i współczesnej wsi śląskiej. Omawiane są również przygotowania świąteczne w kuchni (potrawy, wypieki inne). Drugą część lekcji stanowią warsztaty kroszonkarskie, podczas których pod okiem twórców ludowych uczestnicy poznają następujące techniki zdobienia jaj wielkanocnych: wydrapywanie, batik, oklejanie sitowiem, trawienie kwasem. Każdy z uczestników przynosi ze sobą przygotowane do zdobienia jajka.”)
Uwaga! Dzieci na zajęcia zabierają 4 ugotowane na twardo jajka: 2 zabarwione i 2 białe.
Dobrze zapakowane, aby w całości dowiozły je do Muzeum.
- Od ziarenka do bochenka - chleb nasz powszedni (4-14 czerwiec i 17-27 wrzesień 2019r.) - Cena 68 zł (czas trwanie ok. 1,5 godz.)
(„Celem lekcji jest: omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze zwyczajami związanymi z wypiekiem chleba, pokazanie miejsca chleba w literaturze ludowej i przysłowiach, przedstawienie sposobów mielenia zboża dawniej i dziś, narzędzi używanych podczas wypieku chleba, uczestnictwo w przygotowaniu chleba do wypieku w starym piecu. Elementem lekcji jest poczęstunek świeżo upieczonym chlebem.”)
- Ginące zawody – dawne rzemiosła: garncarstwo (21-24 maj 2019r.), kowalstwo (24-27 wrzesień 2019r.) - Cena 72 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Zadaniem tego cyklu lekcji jest: przybliżenie dzieciom i młodzieży szkolnej warsztatu pracy plecionkarza - omówienie procesów zakładania plantacji wikliny, metod jej obróbki i przygotowania do wyplatania, pokazanie różnych technik wyplatania. Realizacja lekcji przewiduje udział dzieci w wyplataniu koszy z wikliny, a także prezentację gotowych wyrobów wraz z omówieniem ich wykorzystania w dawnym gospodarstwie; prezentacja warsztatu pracy garncarza polega na przedstawieniu historii garncarstwa, zapoznanie z różnymi technikami wyrobu naczyń. Zakładany jest bezpośredni udział dzieci w procesie wyrobu naczyń glinianych na kole garncarskim.”)
- Świat progiem dzielony. Dom w zagrodzie Śląskiej (11-14 czerwiec 2019r.) - Cena 69 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Lekcje organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Lekcje w przystępny sposób, z elementami zabawy, przybliżą młodym uczestnikom tematykę drewnianego budownictwa wiejskiego na Śląsku Opolskim. Lekcje odbywają się na ekspozycji muzeum.”)
- Jak dawniej w szkole bywało (4-14 czerwiec 2019r.) - Cena 69 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Lekcja realizowana jest w izbie szkolnej stanowiącej część muzealnej ekspozycji. Celem lekcji jest : zapoznanie uczestników z warunkami nauczania w dawnej szkole wiejskiej 100 lat temu; prezentacja wyposażenia dawnej szkoły wiejskiej (podręczniki, kałamarze, obsadki, tabliczki łupkowe z rysikami i itp.); zapoznanie dzieci z warunkami życia nauczyciela w dawnej wsi śląskiej.”)
- Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci - zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku (3-13 grudnia 2019r.) - Cena 66 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku, mają także możliwość uczestniczyć w zaimprowizowanym korowodzie kolędników.”)
miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project