Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego (Muzeum, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią Gniezna i okolic. Wystawy stałe: Wielkopolska średniowieczna, Gniezno średniowieczne, Gniezno nowożytne, rzeźba romańska w Polsce, oręż wieków minionych, Piastów malowane dzieje);
*
zwiedzanie Archikatedry Gnieźnieńskiej z przewodnikiemwraz z opłatą za wstępy (Chluba i symbol miasta. Słusznie nazywana jest perłą architektoniczną i pomnikiem kultury polskiej. Obecny kształt budowli pochodzi z XIV/XV w. i jest trzecim w kolejności kościołem wzniesionym w tym miejscu. Pierwsza świątynia powstała tu już ok. 970 roku i w zasadzie od początku związana była z kultem św. Wojciecha. Jego żywot ilustrują brązowe Drzwi Gnieźnieńskie – dzieło sztuki romańskiej z XII w.):
-wnętrze Katedry 
(Jej wnętrze kryje mnogość bezcennych zabytków i dzieł sztuki, które wyszły spod pędzla będą dłuta zarówno sławnych, jak i anonimowych artystów danej epoki. We wnętrzu Katedry wzrok przyciaga srebrna trumna z relikwiami świętego Wojciecha oraz płyty nagrobne.),
-Drzwi Gnieźnieńskie
 (Ukazano tu żywot patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej – św. Wojciecha. Nie wiadomo dokładnie gdzie i przez kogo zostały wykonane, niemniej przyjmuje się, iż odlano je w drugiej połowie XII wieku, w jednym z lokalnych warsztatów ludwisarskich.),
-podziemia katedralne
 (W podziemiach wyeksponowano fragmenty kościołów, poprzedników gnieźnieńskiej katedry, romańskiego i przedromańskiego. Zachowały się tu również pozostałości paleniska kultowego, pochodzącego prawdopodobnie z VIII w.),
-dzwon
 (Tuż obok katedry stoi dzwonnica, w której wisi jeden z największych dzwonów w Polsce - Wielki św. Wojciech o wadze 6,3 tony, średnicy 208 cm i wysokości 150 cm. Władysław IV przywiózł go w 1621 r. z wyprawy do Moskwy.),
-wieża katedralna
 (Wejście na wieżę Katedry ozdabiają odkrywki malowideł na ścianach. Wspaniałe widoki Gniezna.);
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator)
;
*przewóz autokarem
;
*opłaty za parkingi
;
*podatek VAT

 

....Wraz z lekcja muzealną (Lekcje skierowane są dla dzieci w każdym wieku szkolnym. Każda lekcja, oprócz części merytorycznej, ma dostosowaną formę zajęć warsztatowych. Czas trwania lekcji: 45-90 minut.) - Cena 97 zł

miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project