Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego wraz z przewodnikiem (Muzeum, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią Gniezna i okolic. Wystawy stałe: Wielkopolska średniowieczna, Gniezno średniowieczne, Gniezno nowożytne, rzeźba romańska w Polsce, oręż wieków minionych, Piastów malowane dzieje);
*
zwiedzanie Archikatedry Gnieźnieńskiej z przewodnikiemwraz z opłatą za wstępy (Chluba i symbol miasta. Słusznie nazywana jest perłą architektoniczną i pomnikiem kultury polskiej. Obecny kształt budowli pochodzi z XIV/XV w. i jest trzecim w kolejności kościołem wzniesionym w tym miejscu. Pierwsza świątynia powstała tu już ok. 970 roku i w zasadzie od początku związana była z kultem św. Wojciecha. Jego żywot ilustrują brązowe Drzwi Gnieźnieńskie – dzieło sztuki romańskiej z XII w.):
-wnętrze Katedry 
(Jej wnętrze kryje mnogość bezcennych zabytków i dzieł sztuki, które wyszły spod pędzla będą dłuta zarówno sławnych, jak i anonimowych artystów danej epoki. We wnętrzu Katedry wzrok przyciaga srebrna trumna z relikwiami świętego Wojciecha oraz płyty nagrobne.),
-Drzwi Gnieźnieńskie
 (Ukazano tu żywot patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej – św. Wojciecha. Nie wiadomo dokładnie gdzie i przez kogo zostały wykonane, niemniej przyjmuje się, iż odlano je w drugiej połowie XII wieku, w jednym z lokalnych warsztatów ludwisarskich.),
-podziemia katedralne
 (W podziemiach wyeksponowano fragmenty kościołów, poprzedników gnieźnieńskiej katedry, romańskiego i przedromańskiego. Zachowały się tu również pozostałości paleniska kultowego, pochodzącego prawdopodobnie z VIII w.),
-wieża katedralna
 (Wejście na wieżę Katedry ozdabiają odkrywki malowideł na ścianach. Wspaniałe widoki Gniezna.);
-Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z przewodnikiem
(Muzeum obejmujący swoją opieką zbiory w skarbcu archikatedry gnieźnieńskiej. Zbiory obejmują zabytki sztuki sakralnej oraz sprawuje opiękę nad skarbcem katedralnym, który obok wawelskiego i jasnogórskiego posiada najcenniejsze i najbardziej unikatowe zabytki sakralnej sztuki romańskiej i gotyckiej.);
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator)
;
*przewóz autokarem
;
*opłaty za parkingi
;
*podatek VAT     22/2


....Wraz z lekcja muzealną - Cena 160 zł,
do wyboru:

- Jak żyli ludzie 1000 lat temu?
- Jak powstało państwo polskie?
- Jak dawniej wojowano?
- Legendarne początki Polski.
(Lekcje skierowane są dla dzieci w każdym wieku szkolnym. Każda lekcja, oprócz części merytorycznej, ma dostosowaną formę zajęć warsztatowych. Czas trwania lekcji: 45-90 minut.)

miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project