Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie średniowiecznego zamku na szczycie góry Chojnik (Zamek Chojnik powstał w połowie wieku XIV. Wzniósł go Bolko II Mały, a wdowa po nim oddała zamek Gotsche II Schoffowi. To właśnie ród Schaffgotschów powiększał i umacniał twierdzę. Najprawdopodobniej w 1410 roku na dziedzińcu postawiono pręgierz. Zamek Chojnik góruje nad Pogórzem Karkonoskim, na południowym zachodzie od Jeleniej Góry. Stoi na granitowym wzgórzu (627 m n.p.m.) o tej samej nazwie. Zbocza Chojnika tworzą pionowe ściany o wysokości prawie 150 m.);
*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego (Wystawa stała prezentuje następujące działy: Ochrona przyrody i parki narodowe w Polsce, Geologia Sudetów Zachodnich, Flora i fauna Karkonoszy, Alpinarium z roślinami Karkonoszy. W muzeum prezentowane są także wystawy czasowe o charakterze ogólnoprzyrodniczym.) lub Leśny Bank Genów w Jagniątkowie (Obiekt jest podzielony na trzy części: część ekspozycyjno – edukacyjna przeznaczona do udostępniania z kolekcją roślin karkonoskich, infrastrukturą do prowadzenia zajęć edukacyjnych, motylarnią oraz placem zabaw dla najmłodszych, część produkcyjna z namiotami szkółkarskimi i szklarnią, część magazynowa.);
*opłata za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego (Park został utworzony w 1959r. Obecna powierzchnia parku wynosi 5575 ha. Tereny położone powyżej górnej granicy lasu czyli piętro subalpejskie i alpejskie o powierzchni 1717 ha objęto ochroną ścisłą. Park swoim zasięgiem obejmuje Główny Grzbiet Karkonoszy od zachodnich zboczy Mumlawskiego Wierchu na zachodzie po Przełęcz Okraj na wschodzie. W skład Parku wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki. Obie enklawy włączono do Parku ze względu na dobrze zachowane naturalne lasy podgórskie i dolnoreglowe - głównie lasy bukowe.);
*pilot wycieczek lub opiekun biura (koordynator);
*przewóz autokarem
;
*opłaty za parkingi
;
*podatek VAT

Z lekcją – zajęcia edukacji ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego (Metody, formy i treści zajęć dostosowane do wieku uczestników. Zajęcia prowadzone przez kadry edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Pierwszą formą zajęć jest lekcja muzealna. Podczas lekcji muzealnej grupa uczniów poznaje ekspozycję muzealną, dowiaduje się wielu informacji o Karkonoskim Parku Narodowym. Realizowane są tematy z dziedziny: Bezpieczeństwa w górach, Ochrony przyrody w Polsce, Geologii i geomorfologii, środowiska przyrodniczego Karkonoszy. Możliwe są zajęcia z edukacji ekologicznej na ścieżkach dydaktycznych. Obok budynku dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego i Muzeum rozpoczyna się trzywariantowa ścieżka dydaktyczna "Chojnik", poprowadzona poza szlakami turystycznymi.) - dodatkowo płatne (zależne od tematu i czasu trwania zajęć).miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project