Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie zamku wraz z przewodnikiem(Jeden z najciekawszych zabytków regionu. Wzniesiony na miejscu dawnego dworu obronnego ok. 1560 r. Jego zewnętrzna forma nawiązuje do architektury zamków znad Loary. W dekorację zamku wtopiono oryginalne, zabytkowe elementy architektury, kupowane przez Izabelę z Czartoryskich Działyńską w antykwariatach Europy: późnogotyckie i renesansowe kominki, portale, okiennice itp. We wnętrzach można zobaczyć m.in.: kolekcje waz greckich, wyroby rzemiosła, malarstwo, tkaniny.);
*spacer do Mauzoleum (Dawna siedemnastowieczna kaplica barokowa pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w XIX wieku przebudowana na grobowiec rodziny Czartoryskich. M.in. spoczywa tu fundatorka, Elżbieta Izabella z Czartoryskich Działyńska); 
*spacer po parku zamkowym (Zamek jest otoczony 162-hektarowym, dobrze utrzymanym parkiem angielskim zaprojektowanym przez Adama Kubaszewskiego, zawierającym wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew.);
*wizyta w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt (Dodatkową atrakcją w parku zamkowym jest zagroda żubrów, danieli, dzików oraz koników polskich.);
*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Leśnictwa - „Oficyna” wraz z przewodnikiem (Oficyna, zwana też pałacem. Pierwotnie budynek dawnej gorzelni. W drugiej połowie XIX wieku rozbudowany na cele mieszkalne stał się "drugim domem" Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Dziś w "Oficynie" mieści się Muzeum Leśnictwa, w którym znajduje się ekspozycja trofeów łowieckich. Ukazana jest też kulturotwórcza rola lasu oraz wystawa przedstawiająca historię leśnictwa i współczesne jego problemy. We wnętrzach częściowo zachowane bogate zdobienia ścian oraz kominki.);
*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Leśnictwa - „Powozownia” wraz z przewodnikiem (W odrestaurowanej XIXw. "Powozowni" zorganizowana jest stała ekspozycja z zakresu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa. Część pierwsza tzw. sala zielona to "Spotkanie z lasem" czyli las jako zjawisko geograficzne, przyrodnicze i botaniczne. Pokazuje również jak powstaje las, siedliska leśne, profile glebowe, nasze drzewa leśne oraz zbiorowiska drzewiaste. Część druga to diorama zespołu fitosocjologicznego - gród środkowoeuropejski w aspekcie wiosennym - to autentyczne obcowanie z lasem. Część trzecia wystawy eksponuje 256 gatunków leśnej flory i fauny z "Czerwonej Księgi".);
*opłata za wstęp i zwiedzanie Muzeum Leśnictwa - „Owczarnia” wraz z przewodnikiem (Prezentacja stałej ekspozycji „Technika leśna”. Na powierzchni blisko 2 tys. m2 zgromadzono eksponaty techniki leśnej obrazujące proces zagospodarowania lasu. Na parterze prezentowane są narzędzia i maszyny używane w hodowli, ochronie i użytkowaniu lasu. Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu i szkółkarstwu leśnemu. Na znacznej powierzchni zgromadzono wielkogabarytowe maszyny i urządzenia związane z pozyskaniem drewna, zrywką i transportem. Zwracają uwagę eksponaty z zakresu szeroko pojętej ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej. Na poddaszu przedstawione są eksponaty związane z dawnym przemysłem leśnym. Prezentowane są tutaj sposoby otrzymywania węgla drzewnego, smoły, dziegciu, pota?u i sadzy. Oddzielne stoiska związane są z tzw. ubocznym użytkowaniem lasu, tj. pozyskiwaniem żywicy, produkcją terpentyny i kalafonii, wikliniarstwem i pozyskiwaniem kory garbarskiej. Obok prezentowane są makiety fabryki płyt pilśniowych i suchej destylacji drewna. Zwraca uwagę cześć ekspozycji poświęcona wszechstronnemu wykorzystaniu drewna. Dużą przestrzeń na poddaszu zajmują narzędzia i instrumenty wykorzystywane w urządzaniu lasu.);
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator);
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi;
*podatek VAT
 

Do końca 2022r. zamek nieczynny.

Zwiedzanie samego Zamku z przewodnikiem, Mauzoleum, parku, Pokazowej Zagrody Zwierząt (bez zwiedzania Muzeum Leśnictwa - tzn. bez opłat za wstępy i przewodnika do: Oficyna, Powozownia, Owczarnia) - Cena 66 zł

miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project