Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*Kamieniec Ząbkowicki - opłata za wstęp i zwiedzanie zamku wraz z przewodnikiem (Imponujące pod względem rozmachu romantyczne zamczysko powstało z inicjatywy skandalizującej księżnej niderlandzkiej Marianny Luisy Orańskiej. Pałac liczył ponad 100 pomieszczeń mieszkalnych. W czasie II Wojny światowej został rozgrabiony przez wojska radzieckie, a część marmurów znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ponoć istnieje przejście podziemne pomiędzy zamkiem w Kamieńcu Ząbkowickim a zamkiem w Ząbkowicach Śląskich )
*Kamieniec Ząbkowicki - opłata za wstęp i zwiedzanie mauzoleum (Ważnym elementem kompleksu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim jest neoklasycystyczne mauzoleum Hohenzollernów powstałe pod koniec XIX wieku. Mauzoleum zbudowano na podobieństwo greckiej świątyni zwanej prostylosem - budynku z wysuniętymi kolumnami. Zbudowany z cegły, na bazie prostokąta budynek jest pokryty czerwonym piaskowcem. W takim stanie budynek dotrwał niemal do końca II Wojny Światowej.)
*Ząbkowice Śląskie - opłata za wstęp i wejście na Krzywą Wieżę wraz z Izbą Tortur (Jedna z wersji głosi, że jest ona pozostałością dawnego zamku. Inna że usytuowana w najniższym punkcie starego miasta służyła jako brama miejska. Trzecia wreszcie wersja podaje, że wieża została zbudowana jako miejska dzwonnica. Nie wiadomo dokładnie dlaczego wieża uległa pochyleniu. Powszechnie uważa się, że przyczyną mogły być wstrząsy tektoniczne. Obecnie odchylenie wieży od pionu wynosi 2,14 m. Warto dodać, że podczas pomiarów dokonanych w 1977r. stwierdzono, że odchylenie wynosi 1,98m. We wnętrzu prezentowana jest wystawa: „Średniowieczna Izba Tortur i Więzienie w Lochu Głodowym”.)
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator)
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi
*podatek VAT     22/2

miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project