Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie podziemnych sztolni wraz z przewodnikiem - ok. 1 godz. (Kompleks wchodzi w skład większego projektu nazwanego przez Niemców „Riese”, czyli Olbrzym. Podziemna trasa jest pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II Wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Część podziemną kompleksu wytyczono na planie zbliżonym do litery "E". Składają się na nią 3 równoległe, nie obudowane sztolnie, oddalone od siebie o 40 i 50 m oraz system łączących je pod kątem prostym wyrobisk komorowych, tzw. hal. W celu usprawnienia metody sztolnie drążono również 2 poziomami. Tylko część z nich zyskała obudowę żelbetową. Całkowita długość wyrobisk podziemnych wynosi ok. 500 m, powierzchnia 2 500 m2, a objętość 14 000 m3)
Uwaga! 
Należy zaopatrzyć się w ciepłe ubranie, temperatura w podziemiach jest stała i wynosi przez cały rok 5-7 °C
*ekspozycja broni i sprzętu wojskowego z czasów II wojny światowej
*mini bar i sklep z literaturą dotyczącą tematyki „Riese”
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator)
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi
*podatek VAT     22/2
 
 
...Wraz ze zwiedzaniem zamku Grodno w Zagórzu Śląskim (Górujące nad wsią, na skalistym cyplu Góry Choina, jedne z lepiej zachowanych sudeckich ruin zamku. Legendy mówią, iż warownie zbudowano już w VIII lub XII w. Najprawdopodobniej wzniósł ją jednak „dopiero” książę świdnicki, Bolko I w XIII w. w ramach fortyfikacji pogranicza z Czechami. Gdy zamek stracił znaczenie militarne, w XV w. zagnieździli się w nim rycerze-rabusie.) - Cena 113 zł

...Wraz ze zwiedzaniem Kościoła Pokoju w Świdnicy (Jest ostatnim z trzech Kościołów pokoju po obiektach w Głogowie i Jaworze, pod którego kamień węgielny położono 23 sierpnia 1656. Kościół wybudowali Śląscy ewangelicy - dzięki wstawiennictwu monarchii szwedzkiej katolicki cesarz Austrii Ferdynand III Habsburg dla zachowania pokoju zezwolił w swym katolickim kraju wybudować na Śląsku trzy świątynie protestanckie. Miał to być gest tolerancji, ale i tak ustanowiono utrudnienia dla ewangelików. Kościół musiał być lokowany poza murami miasta, nie mógł mieć dzwonnicy, musiał być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, słomy, piasku, gliny), a dodatkowo okres budowy nie mógł przekroczyć 1 roku.) - Cena 99 zł


miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project