Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*opłata za wstęp i zwiedzanie laboratoriów Leśnego Banku Genów (Leśny Bank Genów jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, która od roku 1996 rozpoczęła gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci nasion z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony przyrody, pochodzących z parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody.);
*pogadanka (Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii, środowiskotwórcza rola lasu, skutki zanieczyszczeń środowiska.);
*projekcja filmu (Edukacyjny film o ochronie zagrożonych ekosystemów leśnych. Czas trwania filmu 15 min.);
*zwiedzanie arboretum Leśnego Banku Genów (Piękne arboretum o powierzchni ponad 4 ha. 370 gatunków drzew i krzewów. Jego teren został podzielony na cztery części: pierwszą "leśną" - reprezentującą gatunki z różnych stanowisk w Sudetach, drugą, zwaną "archiwum klonów" - gdzie zachowane będą najcenniejsze genotypy krajowych drzew leśnych, trzecią, "Abietum" - gdzie będą wykonywane obserwacje różnych gatunków jodły oraz czwartą, utworzoną z gatunków introdukowanych );
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator);
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi;
*podatek VAT     22/2
miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project