Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*zwiedzanie skansenu (na obszarze 10 hektarów), ekspozycji muzealnej Muzeum Wsi Opolskiej – wystaw stałych i czasowych (od kwietnia do października), około 1,5 godz. ("Na terenie Muzeum utworzono 9 zagród z regionu oleskiego i opolskiego. Zdecydowana większość obiektów prezentuje zrębową konstrukcję ścian. Dodatkowa zagroda z regionu nyskiego prezentuje konstrukcję słupowo-ryglową. Ponadto na terenie Muzeum posadowione są samodzielne budynki użyteczności publicznej takie jak: kościół, szkoła, wieża, karczma oraz wolnostojące domy, kuźnia, kapliczki oraz dwa wiatraki. Poszczególne zagrody i pojedyncze budynki łączy sieć dróg i ścieżek, którymi zwiedzający mogą spacerować od obiektu do obiektu. Na terenie Muzeum nie brakuje drzew i krzewów, które odpowiednio zakomponowane dopełniają całość ekspozycji muzealnej, podkreślając jej „autentyzm” i naturalność. W obrębie zagród odtworzone zostały ogródki warzywne i kwiatowe, ogrodzone płotami żerdziowymi i sztachetowymi. Na polu uprawia się dawne rośliny, takie jak len, pasternak, proso i gryka");
*możliwość zakupów (na terenie Muzeum działa sklepik - od kwietnia do października, który prowadzi sprzedaż wyrobów sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, pamiątek i wydawnictw);
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator);
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi;
*podatek VAT     22/2


LEKCJE MUZEALNE DODATKOWO PŁATNE!
Program jw. …wraz z lekcją muzealną (czas trwania od 1 godz. do 2 godz.) - Cena od 94 do 110 zł.
(„Muzeum Wsi Opolskiej od początku swej działalności zajmuje się popularyzacją dawnej i współczesnej kultury ludowej regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Lekcje muzealne stanowią element edukacji regionalnej, mającej na celu przede wszystkim zakorzenienie młodego człowieka w jego regionalnym środowisku i ugruntowanie poczucia regionalnej tożsamości, która będzie wskazówką prowadzącą do identyfikacji z Ojczyzną. Organizowane przez Muzeum lekcje muzealne pozwalają uczniom nie tylko poznać Muzeum i jego zbiory, a także przybliżają obraz życia w dawnej wsi śląskiej. Dzięki temu dzieci pewne zagadnienia zgłębiają inaczej niż w szkole – w bezpośrednim kontakcie z eksponatami muzealnymi, twórcami ludowymi, uczestnicząc w wypieku chleba, wykuwaniu podkówki itp.”);

Lekcje do wyboru, m.in.:

- Święta Wielkanocne na Śląsku - obrzędy i zwyczaje (22-25.03 i 29.03-01.04.2022r.) - Cena 99 zł (czas trwania ok. 1 godz.)
(„Na zajęciach edukacyjnych dzieci zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne w dawnej i współczesnej wsi śląskiej. Omawiane są również przygotowania świąteczne w kuchni (potrawy, wypieki inne). Drugą część lekcji stanowią warsztaty kroszonkarskie, podczas których pod okiem twórców ludowych uczestnicy poznają techniki zdobienia jaj wielkanocnych: wydrapywanie-kraszanka, trawienie kwasem, pisanka-rysowanie roztopionym woskiem. Każdy z uczestników przynosi ze sobą przygotowane do zdobienia jajka.”)
Uwaga! Dzieci na zajęcia zabierają 2 ugotowane na twardo jajka: 2 zabarwione lub 2 białe (w zależności od techniki zdobienia). Dobrze zapakowane, aby w całości dowiozły je do Muzeum.
- Od ziarenka do bochenka - chleb nasz powszedni (31.05-03.06.2022r. i 27-30.09.2022r.) - Cena 110 zł (czas trwanie ok. 1,5 godz.)
(„Celem lekcji jest: omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze zwyczajami związanymi z wypiekiem chleba, pokazanie miejsca chleba w literaturze ludowej i przysłowiach, przedstawienie sposobów mielenia zboża dawniej i dziś, narzędzi używanych podczas wypieku chleba, uczestnictwo w przygotowaniu chleba do wypieku w starym piecu. Elementem lekcji jest poczęstunek świeżo upieczonym chlebem.”)
- Ginące zawody – dawne rzemiosła: garncarstwo (24-27.05.2022 i 07-10.06.2022r. i 20-23.09.2022r.) - Cena 110 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.), kowalstwo (26-29.04.2022r. i 07-10.06.2022r. i 13-16.09.2022r.) - Cena 104 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Zadaniem tego cyklu lekcji jest: prezentacja warsztatu pracy garncarza - polega na przedstawieniu historii garncarstwa, zapoznanie z różnymi technikami wyrobu naczyń, zakładany jest bezpośredni udział dzieci w procesie wyrobu naczyń glinianych na kole garncarskim; prezentacja warsztatu pracy kowala realizowana jest w zabytkowej kuźni z Ziemiełowic w ramach której prezentowany jest warsztat pracy kowala oraz narzędzia typowe dla jego pracy. Celem spotkania jest ukazanie piękna ginącego rzemiosła, jakim jest kowalstwo”)
- Świat progiem dzielony. Dom w zagrodzie Śląskiej (18-21.10.2022r.) - Cena 98 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Lekcje organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Lekcje w przystępny sposób, z elementami zabawy, przybliżą młodym uczestnikom tematykę drewnianego budownictwa wiejskiego na Śląsku Opolskim. Lekcje odbywają się na ekspozycji muzeum.”)
- Jak dawniej w szkole bywało (13-16.09.2022r. i 20-23.09.2022r.) - Cena 98 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„Lekcja realizowana jest w izbie szkolnej stanowiącej część muzealnej ekspozycji. Celem lekcji jest : zapoznanie uczestników z warunkami nauczania w dawnej szkole wiejskiej 100 lat temu; prezentacja wyposażenia dawnej szkoły wiejskiej (podręczniki, kałamarze, obsadki, tabliczki łupkowe z rysikami i itp.); zapoznanie dzieci z warunkami życia nauczyciela w dawnej wsi śląskiej.”)
- Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci - zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku (06-09.12.2022r.) - Cena 94 zł (czas trwania ok. 1,5 godz.)
(„W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku, mają także możliwość uczestniczyć w zaimprowizowanym korowodzie kolędników.
miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project