Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferta - Wycieczki - Jednodniowe

*oplata za wstęp i zwiedzanie wraz z przewodnikiem Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska (Odwiedzający mają możliwość zapoznania się z obiektami zabytkowymi takimi jak pałace, klasztory, kościoły, starówki miast dolnośląskich itp., odwzorowanymi dokładnie w skali 1:25. Informacje oprowadzających, jak również opisy przeszłości obiektów, zaznajamiają zwiedzających z ich walorami historycznymi. Modele te są wykonane najnowszymi metodami technicznymi, z materiałów odpornych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, co umożliwia wystawianie tych modeli w parkowym otoczeniu.)
*piesza wycieczka szlakami turystycznymi Gór Sokolich (Np. z Przełęczy Karpnickiej do schroniska „Szwajcarka”, dalej na Krzyżną Górę i szczyt Sokolika z platformą widokową. Czas przejścia około 2 godz.)
*pilot wycieczek lub opiekun z biura (koordynator);
*przewóz autokarem
*opłaty za parkingi;
*podatek VAT
miniaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturkaminiaturka
© 2002-2014 PROTON TOURProjekt i realizacja: Master Project